rozliczenie

Biuro Księgowe w Sosnowcu

Atena to biuro księgowe w Sosnowcu, oferujące kompleksowe usługi z zakresu księgowości i rachunkowości. Nasza działalność skupia się przede wszystkim na obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, ale pomagamy też większym firmom. Korzystając z naszych usług, zaoszczędzą Państwo czas potrzebny na zapoznawanie się z aktualnymi przepisami, rekrutacją i zatrudnieniem osób pracujących w dziale kadr i płac oraz zyskają gwarancję rzetelnie i terminowo wykonanych zadań. Współpracujemy ze spółkami z o.o., osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, spółkami jawnymi oraz spółkami cywilnymi. Mamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług księgowych dla firm. Zapraszamy do kontaktu z biurem rachunkowym Atena przedsiębiorców z Sosnowca, Mysłowic i ich okolic.

Profesjonalne usługi księgowe
dla wszystkich podmiotów gospodarczych

Biuro rachunkowe

Nasze biuro rachunkowe oferuje prowadzenie uproszczonej i pełnej księgowości. Opracowujemy zakładowe plany kont, zajmujemy się bieżącym księgowaniem operacji gospodarczych, naliczaniem amortyzacji i wykonywaniem rachunku zysków i strat oraz bilansu. Prowadzimy księgi handlowe, księgę przychodów i rozchodów, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję ryczałtową. Biuro księgowe Atena świadczy także usługi obejmujące obsługę kadrowo-płacową i rozliczanie podatków PIT i CIT. Ustalamy podstawy podatkowe i przygotowujemy deklaracje dla urzędu skarbowego. Zapewniamy pełną poufność, rzetelność sporządzonej dokumentacji i profesjonalizm.

osoba z długopisem
osoba z długopisem

Uproszczona księgowość

Zajmujemy się prowadzeniem uproszczonej księgowości, tzn. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz Księgi Podatkowej Przychodów i Rozchodów. Oferujemy prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych, środków trwałych i rejestrów VAT oraz naliczamy miesięczną amortyzację ŚT. Świadczymy też usługi sporządzania deklaracji podatkowych, ustalania i wysyłania zaliczek na podatki oraz generowania pliku JPK-V7. Prowadzimy rejestry dla celów podatku od towarów i usług, a także na prośbę Klienta przygotowujemy zestawienia danych dotyczące osiągniętych dochodów.

Biuro rachunkowe OSCBR

Atena to biuro rachunkowe należące do OSCBR - Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych. Jest to sieć zweryfikowanych biur stworzona przez mBank, która dostarcza nowoczesne narzędzia ułatwiające sprawne prowadzenie rachunkowości w firmie. Oferujemy korzystanie z wygodnego systemu online, którego częścią jest platforma księgowa pozwalająca na stałe monitorowanie operacji gospodarczych i wyników firmy. Na stronie dostępne są raporty o stanie biznesu oraz narzędzia, takie jak system online do wystawiania faktur. MOrganizer finansów porządkuje i ułatwia przesyłanie dokumentów kosztowych oraz pozwala na wygodną kontrolę opłaconych i zaległych faktur.

osoba z długopisem