Księga przychodów i rozchodów

analiza wykresuKsięga przychodów i rozchodów to narzędzie służące do prowadzenia ewidencji księgowej firm. Księga zawiera rejestr operacji gospodarczych: przychodów ze sprzedaży, zakupu towarów i materiałów oraz innych wydatków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Dopuszczalne jest prowadzenie księgi w formie elektronicznej i papierowej. Księga przychodów i rozchodów stanowi podstawę do kontroli finansowych i jest formą rozliczania przed fiskusem.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Świadczymy usługi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, które obejmują: ewidencję środków trwałych i zdarzeń gospodarczych, ewidencję sprzedaży i przebiegu pojazdów, monitorowanie należności i zobowiązań oraz weryfikację formalną dokumentów. Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie kwalifikacji dowodów księgowych oraz w obliczaniu kwot podatków i zaliczek. Ewidencjonujemy zdarzenia przy pomocy metody memoriałowej i kasowej. Gwarantujemy Państwu bezpieczeństwo danych, terminowe i dokładne prowadzenie rozliczeń oraz możliwość współpracy zdalnej.

Pomoc przy sporządzaniu dowodów księgowych

Zapewniamy pomoc i wskazówki dla klienta w celu rzetelnego sporządzania dowodów księgowych, czyli dokumentów potwierdzających operacje gospodarcze. Są to m.in. faktury VAT, rachunki, poświadczenia opłat bankowych i pocztowych, raporty fiskalne i noty księgowe. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości dowody księgowe muszą spełniać szereg wymagań, m.in. zawierać podpisy osób uprawnionych pod dokumentami, datę wystawienia dowodu i wskazanie stron, które uczestniczyły w danej operacji gospodarczej. Muszą być również wolne od błędów rachunkowych i kompletne. Oferujemy założenie i prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz inne powiązane usługi.