Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

wykres na monitorzeRyczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania przeznaczona m.in. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Na ten rodzaj opodatkowania można zdecydować się podczas rejestracji działalności gospodarczej bądź w jej trakcie. Podstawą opodatkowania ryczałem jest przychód, co nie pozwala na uwzględnienie kosztów jego uzyskania. Rozliczenie następuje w formie miesięcznej lub kwartalnej. Oferujemy kompleksową obsługę dla firm rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, obejmującą również sporządzenie i wysłanie PIT. Zapraszamy do skorzystania z usług prowadzenia uproszczonej księgowości firmy z Sosnowca, Mysłowic i okolic.

 

Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

Świadczymy usługi prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, która obejmuje przygotowywanie spisu potwierdzonych dowodami przychodów z prowadzonej działalności, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wystawianie not korygujących oraz rejestru zakupów, których dokonało przedsiębiorstwo. Opracowujemy też deklaracje rozliczające podatek VAT za dany miesiąc, uzupełniamy na bieżąco ewidencję wyposażenia i sporządzamy sprawozdania GUS. Udzielimy Państwu informacji o obowiązującej stawce ryczałtu, która waha się od 2% do 17% i zależna jest od rodzaju świadczonych usług czy sprzedawanych towarów.

 

Prowadzenie ryczałtu

W ramach usług prowadzenia ryczałtu oferujemy:

  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • sporządzanie rejestru sprzedaży i zakupów,
  • sporządzanie not korygujących,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • przygotowywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych.