Pełna księgowość - Sosnowiec

dłoń na kalkulatorzePełna księgowość to dokładny i precyzyjny model ewidencji zdarzeń gospodarczych w danym przedsiębiorstwie. Korzystać z niej muszą m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto od sprzedaży za rok obrotowy wyniosły równowartość 2 000 000 euro lub więcej. Jako przelicznik uznawany jest kurs euro w stosunku do złotego na dzień 1 października. W ramach prowadzenia pełnej księgowości właściciel firmy jest zobowiązany do wdrożenia zasad polityki rachunkowości obejmujących m.in. rodzaj wybranej metody ustalania wyniku finansowego oraz wyceny aktywów i pasywów.

 

Prowadzenie ksiąg handlowych

Oferujemy prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Zapewniamy precyzyjną i rzetelną realizację usług, obejmującą ewidencjonowanie wszystkich przelewów, transakcji gotówkowych, faktur i dokumentów wewnętrznych. Sporządzamy bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdania finansowe, wykonujemy rozliczenia z tytułu podatku VAT oraz prowadzimy ewidencję środków trwałych. Możemy również opracować zakładowy plan kont oraz wdrożyć politykę rachunkowości dopasowaną do Państwa przedsiębiorstwa. Zajmujemy się też weryfikacją wszelkiego rodzaju dokumentów finansowych.

 

Ewidencja księgowa

Wykonujemy ewidencję księgową w księgach rachunkowych, które są zbudowane z: dziennika z listą wszystkich zdarzeń gospodarczych, księgi głównej i ksiąg pomocniczych, a także zestawień ich obrotów i sald oraz inwentarza. Księgi rachunkowe muszą być prowadzone na bieżąco, w sposób rzetelny i bezbłędny, a ponadto każde zapisane w nich zdarzenie powinno mieć potwierdzenie w formie rachunku czy faktury. Na ich podstawie sporządza się m.in. rozliczenia, deklaracje i sprawozdania finansowe. Zdajemy sobie sprawę z tego, że prowadzenie ewidencji księgowej jest trudne, szczególnie w związku z często zmieniającymi się przepisami, dlatego oferujemy Państwu kompleksową pomoc w prowadzeniu pełnej księgowości.

 

Oferta prowadzenia ksiąg rachunkowych

Przygotowana przez nasze biuro oferta prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmuje:

  • prowadzenie ksiąg głównych i pomocniczych
  • sporządzanie wykazy aktywów i pasywów przedsiębiorstwa
  • sporządzanie sprawozdań finansowych firmy
  • tworzenie rachunku zysków i strat
  • przygotowywanie planu kont
  • przeprowadzanie analizy dokumentów źródłowych
  • naliczanie amortyzacji

 

Pełna księgowość dla spółek z o.o.

Specjalizujemy się w prowadzeniu pełnej księgowości dla spółek z o.o. Zgodnie z Ustawą i Rachunkowości wszystkie firmy, które zdecydowały się na ten rodzaj spółki są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli zapisywaniu wszelkich operacji, które są związane z działalnością. Koszt prowadzenia księgi handlowej dla spółki z o.o. jest zależny m.in. od ilości miesięcznie generowanych dokumentów i ustalany jest indywidualnie. Dla nowych Klientów przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki na dwa pierwsze miesiące prowadzenia pełnej księgowości.

 

Zalety prowadzenia pełnej księgowości

Pomimo wyższego stopnia skomplikowania niż np. w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, można wymienić wiele zalet prowadzenia pełnej księgowości. Pozwala ona na regularne przeprowadzanie analizy kondycji finansowej firmy, co daje możliwość oceny ilości środków pieniężnych, którymi w danej chwili przedsiębiorstwo dysponuje. Ułatwia też podejmowanie decyzji o przyszłych inwestycjach, a co za tym idzie osiąganie wyższych zysków. Dzięki stosowaniu pełnej księgowości można ustalić dopasowaną do firmy politykę rachunkowości.