Obsługa kadrowo-płacowa

analiza raportówOferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową firm z sektora MŚP. Świadczymy usługi w zakresie czynności związanych z zatrudnieniem pracownika, jego obsługą, rozliczaniem urlopów i delegacji oraz naliczaniem wynagrodzeń. Na prośbę Klienta możemy reprezentować go w kontaktach z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, Urzędem Pracy i Państwową Inspekcją Pracy. Przekazanie obowiązków związanych z obsługą kadrowo-płacową pozwoli Państwu na dużą oszczędność czasu i da gwarancję terminowości rozliczeń, prawidłowości umów i wykonania wszystkich czynności związanych z zatrudnieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obsługa kadrowa firm

Oferujemy obsługę kadrową firm, która obejmuje usługi takie jak: przygotowywanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, aneksów do umów oraz świadectw pracy. Zakładamy i prowadzimy akta osobowe pracowników, w tym ewidencję czasu pracy oraz dokumentację kadrową i urlopową. Monitorujemy terminy szkoleń BHP i badań lekarskich: wstępnych i okresowych i aktualizujemy ich rejestr. Ustalamy wymiar urlopów wypoczynkowych i prowadzimy związane z nimi sprawy. Możemy stworzyć również dla Państwa regulaminy pracy i wynagradzania. Sporządzamy także różnego rodzaju dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia.

Sporządzanie listy płac

Zajmujemy się sporządzaniem listy płac osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne. Oferujemy obsługę dokumentacji i korespondencji związanej rozliczeniami z ZUS i z zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego, m.in. sporządzanie informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowych. Prowadzimy i przesyłamy do urzędów wszystkie wymagane deklaracje rozliczeniowe i raporty. Wykonujemy również przelewy wynagrodzeń i wystawiamy zaświadczenia o zarobkach. Zapewniamy staranne prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej.