Sporządzanie JPK V7

analiza wykresuOferujemy usługi sporządzania JPK V7 – Jednolitego Pliku Kontrolnego, do którego przesłania do Urzędu Skarbowego są zobowiązani przedsiębiorcy rozliczający się z VAT w sposób kwartalny i miesięczny. Opracowujemy zestawienie transakcji przedsiębiorstwa i oznaczamy grupy towarów i usług według kodów GTU. Udzielamy pomocy przy wypełnianiu zarówno części deklaracyjnej, jak i ewidencyjnej. Przygotowujemy plik JPK V7 według obowiązującej struktury, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Jeżeli są Państwo podatnikiem VAT i chcą powierzyć sporządzanie JPK V7 profesjonalnej firmie, to zapraszamy do kontaktu.

 

Wysyłanie JPK V7

Zajmujemy się wysyłaniem JPK V7 w obowiązujących formach pliku: JPK V7M i JPK V7K. Pierwszy z nich stosowany jest w przypadku podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i musi zostać wysłany do 25. dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. JPK V7K przygotowują osoby korzystające z rozliczenia kwartalnego. Dokument za dwa pierwsze miesiące kwartału musi zawierać część ewidencyjną, która obejmuje szczegółowe dane dotyczące sprzedaży i zakupów, a plik za okres trzeciego miesiąca oprócz części ewidencyjnej musi mieć również dołączoną część deklaracyjną obejmującą cały kwartał. W 2022 roku wprowadzono szereg zmian w zasadach sporządzania i wysyłania pliku JPK V7, m.in. wprowadzono nowe symbole do oznaczania części ewidencji. Na bieżąco śledzimy zmiany dotyczące pliku JPK V7, dlatego zapewniamy zgodną z przepisami obsługę plików JPK V7.